doradztwo

Doradztwo

Firmy szukające możliwości skutecznego wdrożenia programów zmian organizacyjnych lub rozwojowych stoją przed szczególnym wyzwaniem.

Aby osiągnąć swój cel, powinny:

 • obudzić pokłady kreatywności i zaangażowania pracowników,
 • zbudować trwałe kompetencje i efektywny proces organizacyjny,
 • wdrożyć powyższy proces do stałej praktyki organizacji.

Działania te są niemałym wyzwaniem dla firmy i jej pracowników ponieważ muszą być przeprowadzone jednocześnie.

Do wdrożenia programu podniesienia efektywności biznesu i rozwoju kompetencji i motywacji pracowników rekomendujemy innowacyje i sprawdzone metody, które gwarantują trwały sukces.


Wdrożenia
Konsulting
Warsztaty
Wystąpienia motywacyjne
Usługi Doradcze Wdrożenia

Doświadczenie biznesowe pokazuje, że zarówno duże, jak i średnie oraz małe firmy, szukając możliwości poprawy rezultatów, najczęściej realizują strategię rozwiązywania „punktowych” problemów w organizacji, tzw. „gaszenie pożarów”. Problem wydaje się rozwiązany, ale jego przyczyna pozostaje.

Sprawia to, że w najmniej odpowiednim momencie problem powraca, rozrasta się na inne obszary firmy i ostatecznie generuje dużo większe koszty (finansowe, organizacyjne lub czysto ludzkie) niż kosztowałoby usunięcie rzeczywistej przyczyny na samym początku.

Jakie są tego efekty dla całej firmy? Brak rezultatów/efektów działania, zniechęcenie oraz największy hamulec wszelkich zmian: przeświadczenie pracowników oraz kadry, że w tej organizacji „nic się nie da zrobić”.

Innym błędem, popełnianym przez organizacje jest brak kompleksowego podejścia. Firma wysyła swoich pracowników na kursy i szkolenia, które mają poprawić ich kompetencje, a w efekcie przynieść korzyści firmie (wyższa sprzedaż, lepsza obsługa klienta). Jednak nabyta wiedza czy umiejętności nie są wykorzystywane w praktyce. Dlaczego tak się dzieje?

Inwestycje w rozwój pracowników nie przynoszą oczekiwanych efektów, ponieważ ich nowe umiejętności nie mają gdzie się „zamanifestować” - system, procesy i kultura firmy wciąż pozostają takie same. Od pracowników oczekuje się działania po nowemu, ale w starym systemie. Wydane w ten sposób pieniądze nigdy się pracodawcy nie „zwrócą” – zawsze będą tylko kosztem, nigdy inwestycją.

Oferujemy kompleksowe podejście do rozwoju pracowników i zespołów oraz organizacji jako całości. Wdrożenie programu podniesienia efektywności biznesowej prowadzone zgodnie z metodą BlitzGrow pozwala:

 • trwale podnieść efektywność biznesu,
 • zbudować utalentowaną i kreatywną firmę, w której chcą pracować najlepsi,
 • zbudować postawę odpowiedzialności za biznes i jego rezultaty,
 • skutecznie motywować i rozwijać kompetencje pracowników, które dają rozwój,
 • umożliwić usunięcie barier organizacyjnych, blokujących inicjatywę i produktywność,
 • optymalnie osiągać cele biznesowe przy dostępnych zasobach.

Zasadą metody BlitzGrow jest równoległa praca z pracownikami, menedżerami i organizacją.

W ten sposób BlitzGrow skutecznie:

 • buduje w pracownikach postawę przedsiębiorczą, która pozwala kreatywnie radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i organizacyjnymi,
 • podnosi kompetencje przywódcze kadry menedżerskiej,
 • kreuje wysokowydajną kulturę organizacyjną, która sprzyja wyższej produktywności pracowników.

Podsumowując, wspólnie z Państwem:

 • stworzymy wyjątkowych pracowników - budząc ich zaangażowanie i odblokowując kompetencje wzrostowe i projektowe, które są kluczowe dla sukcesu,
 • stworzymy wyjątkową organizację – usuwając systemowe blokady ograniczające potencjał pracowników i podnosząc kadrę menedżerską na wyższy poziom przywództwa.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób metoda BlitzGrow może radykalnie poprawić efektywność Państwa firmy i pracowników - zapraszamy do kontaktu.

 

Zapytaj jak BlitzGrow może pomóc rozwinąć Twój biznes

  

Co mówią o nas klienci

 • Testimonial 1
  Testimonial 1

  Metoda jest agilowa, musi być dostosowana do świadomości organizacji. My to pokazaliśmy, że nie szkolenia są najważniejsze, tylko wytyczenie drogi.

   
  członek zarządu firmy z branży IT
 • Testimonial 10
  Testimonial 10

  Przestawienie myślenia ludzi na bardziej racjonalne, rzeczywiste, z wiarą we własne możliwości.

   
  uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
 • Testimonial 9
  Testimonial 9

  Powoduje rzeczywistą trwałą zmianę w sposobie działania poszczególnych ludzi, co skutkuje zwiększeniem ich efektywności osobistej i zawodowej. Trafia w rzeczywiste problemy.

   
  uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
 • Testimonial 17
  Testimonial 17

  Prowadzący ciekawie prowadził szkolenie utrzymując uwagę słuchaczy na stale wysokim poziomie. Ma dużą wiedzę merytoryczną i jest bardzo pomocny.

   
  uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 11
  Testimonial 11

  Było metodycznie, zabawnie i zdecydowanie zachęciło do pracy z projektami

   
  uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 14
  Testimonial 14

  Najlepsze szkolenie, na jakim zdarzyło mi się być. Oczekiwania przekroczone znacznie. Super prowadzący!

   
  uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 15
  Testimonial 15

  Świetne szkolenie! Pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiedza została mi przekazana w "nieinwazyjny" sposób. Dziękuję!

   
  uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 18
  Testimonial 18

  Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi za wspaniale poprowadzone szkolenie. Skutecznie zmienił Pan moje podejście do tego zagadnienia.

   
  uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 6
  Testimonial 6

  Bardzo dobre, godne wdrożenia w życiu codziennym prywatnym i firmowym.

   
  uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
 • Testimonial 2
  Testimonial 2

  Zdecydowanie innowacyjna – nie spotkałam się z takimi rozwiązaniami, które zawierałyby takie bogactwo podejść, spojrzenia z wielu perspektyw, z uwzględnieniem interesów wielu grup społecznych.

   
  ekspert ds. zarządzania z firmy konsultingowej
 • Testimonial 8
  Testimonial 8

  Zmiana myślenia o 180 stopni, oddziałuje na mentalność i pozwala się uwolnić od zaszufladkowania.

   
  uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
 • Testimonial 7
  Testimonial 7

  Metoda trafia w rzeczywiste problemy, pozwala zmienić sposób myślenia.

   
  uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
 • Testimonial 4
  Testimonial 4

  Tu akurat oprócz wiedzy jest położenie nacisku na pogłębianie własnej samooceny, pogłębianie własnych umiejętności i docenianie własnej wartości. Jeśli pracownik umie sam siebie dowartościować to też zupełnie inaczej rozmawia z klientem.

   
  wypowiedź właściciela i zarządzającego firmą z rynku nieruchomości
 • Testimonial 5
  Testimonial 5

  Najlepsze jest to, że zespół sam sobie udowadnia, że to co wypracował jest słuszne. A pracownicy mają jasno określony azymut.

   
  członek zarządu firmy z sektora energetycznego
 • Testimonial 12
  Testimonial 12

  To moje kolejne szkolenie z zarządzania projektami, ale dopiero teraz czuję, że jestem oswojona z tematem. Projekty nie są takie straszne - dziękuję!

   
  uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Testimonial 3
  Testimonial 3

  Bo my akurat pracowników dodatkowo nie szkoliliśmy i skoncentrowaliśmy się na strategii, ale nie zrobiliśmy tego w zaciszu pokoju zarządu tylko wypracowaliśmy w zespołach (…) pracownicy nie tylko się utożsamiają z tą strategią, ale ją wypracowali sami, wskazali nam drogi rozwoju.

   
  członek zarządu firmy z sektora energetycznego
 • Testimonial 16
  Testimonial 16

  Bardzo dobre tempo. Doskonały kontakt. Merytoryka = wiarygodność.

   
  uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami