Zarządzanie komunikacją i ludźmi w zmianie organizacyjnej

Celem szkolenia jest  przygotowanie liderów i zespołów projektowych do skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych w zakresie skutecznej komunikacji oraz mitygacji ryzyk i oporu przed zmianą.

 

Zapytaj o szkolenie