Skuteczne Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami jest na całym świecie kluczowym elementem sukcesu firm i organizacji. Jednak najczęściej (73%) projekty nie dostarczają oczekiwanych rezultatów. Za główną przyczynę porażek uważa się brak komunikacji i współpracy między kluczowymi udziałowcami, niewłaściwe nastawienie i brak praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Zarządzanie Projektami dla Rezultatów to szansa na skuteczną zmianę tego stanu rzeczy.

 

Zapytaj o szkolenie