Skuteczne Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami jest na całym świecie kluczowym elementem sukcesu firm i organizacji. Jednak najczęściej (73%) projekty nie dostarczają oczekiwanych rezultatów. Za główną przyczynę porażek uważa się brak komunikacji i współpracy między kluczowymi udziałowcami, niewłaściwe nastawienie i brak praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Zarządzanie Projektami dla Rezultatów to szansa na skuteczną zmianę tego stanu rzeczy.

 

Zapytaj o szkolenie

Co mówią o nas klienci

  • Testimonial 16
    Testimonial 16

    Bardzo dobre tempo. Doskonały kontakt. Merytoryka = wiarygodność.

     
    uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 2
    Testimonial 2

    Zdecydowanie innowacyjna – nie spotkałam się z takimi rozwiązaniami, które zawierałyby takie bogactwo podejść, spojrzenia z wielu perspektyw, z uwzględnieniem interesów wielu grup społecznych.

     
    ekspert ds. zarządzania z firmy konsultingowej
  • Testimonial 12
    Testimonial 12

    To moje kolejne szkolenie z zarządzania projektami, ale dopiero teraz czuję, że jestem oswojona z tematem. Projekty nie są takie straszne - dziękuję!

     
    uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 8
    Testimonial 8

    Zmiana myślenia o 180 stopni, oddziałuje na mentalność i pozwala się uwolnić od zaszufladkowania.

     
    uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
  • Testimonial 3
    Testimonial 3

    Bo my akurat pracowników dodatkowo nie szkoliliśmy i skoncentrowaliśmy się na strategii, ale nie zrobiliśmy tego w zaciszu pokoju zarządu tylko wypracowaliśmy w zespołach (…) pracownicy nie tylko się utożsamiają z tą strategią, ale ją wypracowali sami, wskazali nam drogi rozwoju.

     
    członek zarządu firmy z sektora energetycznego
  • Testimonial 15
    Testimonial 15

    Świetne szkolenie! Pod względem merytorycznym i praktycznym. Wiedza została mi przekazana w "nieinwazyjny" sposób. Dziękuję!

     
    uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 6
    Testimonial 6

    Bardzo dobre, godne wdrożenia w życiu codziennym prywatnym i firmowym.

     
    uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
  • Testimonial 7
    Testimonial 7

    Metoda trafia w rzeczywiste problemy, pozwala zmienić sposób myślenia.

     
    uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
  • Testimonial 1
    Testimonial 1

    Metoda jest agilowa, musi być dostosowana do świadomości organizacji. My to pokazaliśmy, że nie szkolenia są najważniejsze, tylko wytyczenie drogi.

     
    członek zarządu firmy z branży IT
  • Testimonial 14
    Testimonial 14

    Najlepsze szkolenie, na jakim zdarzyło mi się być. Oczekiwania przekroczone znacznie. Super prowadzący!

     
    uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 18
    Testimonial 18

    Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi za wspaniale poprowadzone szkolenie. Skutecznie zmienił Pan moje podejście do tego zagadnienia.

     
    uczestniczka szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 9
    Testimonial 9

    Powoduje rzeczywistą trwałą zmianę w sposobie działania poszczególnych ludzi, co skutkuje zwiększeniem ich efektywności osobistej i zawodowej. Trafia w rzeczywiste problemy.

     
    uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
  • Testimonial 5
    Testimonial 5

    Najlepsze jest to, że zespół sam sobie udowadnia, że to co wypracował jest słuszne. A pracownicy mają jasno określony azymut.

     
    członek zarządu firmy z sektora energetycznego
  • Testimonial 4
    Testimonial 4

    Tu akurat oprócz wiedzy jest położenie nacisku na pogłębianie własnej samooceny, pogłębianie własnych umiejętności i docenianie własnej wartości. Jeśli pracownik umie sam siebie dowartościować to też zupełnie inaczej rozmawia z klientem.

     
    wypowiedź właściciela i zarządzającego firmą z rynku nieruchomości
  • Testimonial 10
    Testimonial 10

    Przestawienie myślenia ludzi na bardziej racjonalne, rzeczywiste, z wiarą we własne możliwości.

     
    uczestnik szkolenia Growingowego(tm)
  • Testimonial 17
    Testimonial 17

    Prowadzący ciekawie prowadził szkolenie utrzymując uwagę słuchaczy na stale wysokim poziomie. Ma dużą wiedzę merytoryczną i jest bardzo pomocny.

     
    uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Testimonial 11
    Testimonial 11

    Było metodycznie, zabawnie i zdecydowanie zachęciło do pracy z projektami

     
    uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania projektami