Certyfikacja

RainbowBar8px

Certyfikat BlitzGrow jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji w zakresie wdrażania w organizacjach innowacyjnego, skutecznego i sprawdzonego procesu podnoszenia efektywności metodą BlitzGrow. Growing Institute jest jedyną w Polsce akredytowaną organizacją mająca prawo przeprowadzać szkolenia i egzaminy w zakresie metody BlitzGrow.

 

Dowiedz się więcej o Growingu i metodzie BlitzGrow

 

Metoda BlitzGrow została stworzona dla:

 • trenerów, psychologów, pedagogów i animatorów pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyć swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie innowacyjnej metody rozwoju osobistego i organizacyjnego,
 • konsultantów szukających skutecznej metody wdrażania innowacji do organizacji, szczególnie w zakresie podnoszenia efektywności osobistej i organizacyjnej,
 • specjalistów w zakresie zarządzania projektami i zmianami organizacyjnymi, którzy szukają metod podniesienia efektywności swoich projektów i skutecznego osiągania rezultatów,
 • osób przygotowujących się do pracy w roli trenera (szkoleniowiec, instruktor, wykładowca, manager pracujący z zespołem, menedżer produktów, coach, mentor), którzy wiedzę teoretyczną chcą uzupełnić o praktyczną i skuteczną metodę osiągania sukcesów w swojej działalności.

Korzyści dla certyfikowanych użytkowników metody BlitzGrow obejmują, między innymi:

 • potwierdzenie, że posiadana wiedza i jej rozumienie, są zgodne z zasadami i praktyką metody BlitzGrow,
 • możliwość dalszego poszerzania wiedzy w danej dziedzinie,
 • dostęp do najnowszych badań i informacji z zakresu rozwoju osobistego i budowania wysokowydajnych organizacji,
 • poprawę wiarygodności użytkownika metody BlitzGrow na rynku i we własnej organizacji,
 • poczucie przynależności do społeczności związanej z danym standardem,
 • możliwość współpracy ze społecznością użytkowników metody BlitzGrow,
 • posiadanie certyfikatu metody uznanej i włączonej do polityk państwa Polskiego,
 • możliwość potwierdzenia certyfikacji i kompetencji na stronie GrowingInstitute.

 

Celem szkolenia przygotowanie uczestników do zdobycia prestiżowego certyfikatu licencjonowanego specjalisty metody BlitzGrow i otwarcie nowych możliwości rozwoju dla specjalistów z dziedzin takich jak szkolenia, rozwój osobisty, coaching, HRM, itp. w zakresie skutecznej kompleksowej...

W odpowiedzi na duże zainteresowanie społeczności użytkowników metody BlitzGrow postanowiliśmy przygotować 2-dniowe warsztaty dla praktyków metody. Ich celem będzie poznanie realnych przykładów wdrożeń metody i rezultatów, jakie wdrożenia przyniosły, a także...