Szkolenia

RainbowBar8px

Czy wiesz, że 7 na 10 projektów nie przynosi oczekiwanych efektów? Szkolenie Zarządzanie Projektami dla Rezultatów pokaże Twojemu zespołowi jak zarządzać projektem, by osiągać ustalone cele. Za główne porażki w realizacji projektów uważa się: brak komunikacji i współpracy...

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z praktyką w zakresie prowadzenia projektów opartych o metodyki zwinne.  

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie roli przywódczej w projekcie, a w szczególności budowania i zarządzania zespołami, czego rezultatem będzie zwiększenie efektywności zespołów projektowych, którymi kierują.  

Szkolenie Kobieta Project Manager jest przeznaczone dla kobiet - menedżerek i specjalistek, które chcą wzmocnić swoją pozycję zawodową, zwiększyć efektywność działania oraz poprawić komunikację i umiejętność zarządzania zespołami.  

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie strategicznego planowania rozwoju organizacji zgodnie z nadrzędnymi wytycznymi wyższej kadry kierowniczej (lub właścicieli).  

Statystyki mówią, że blisko połowa nowo mianowanych managerów traci swoje stanowisko do roku od otrzymania awansu. Najczęstszy w naszych organizacjach awans ze stanowisk specjalistycznych na menedżerskie stawia ludzi w sytuacjach, w których nie potrafią sobie poradzić, bo brak im...

Jak zwiększyć efektywność wykonywania podstawowych zadań menedżera? Jak z kierownika stać się liderem zespołu? Jak efektywnie planować, organizować i kontrolować pracę podwładnych? Te pytania często zadają sobie nie tylko początkujący, ale i doświadczeni menedżerowie....

Celem szkolenia jest rozwój w zakresie kompetencji przywódczych i menedżerskich. Szkolenie przedstawia sprawdzoną, bezpieczną i przewidywalną metodę osiągania mierzalnych rezultatów dla osób zajmujących wyższe stanowiska menedżerskie.

Na tym szkoleniu nie będzie teorii naukowych, nudnych wykładów i hipotez, które będziesz musiał testować na swoich własnych błędach. Otrzymasz wiedzę praktyczną i sprawdzoną w postaci gotowych do wykorzystania narzędzi pozwalających na szybkie zbudowanie efektywnego i zmotywowanego...

Warsztat daje przygotowanie do zarządzania sytuacją kryzysową. Podczas warsztatu uczestnicy doskonalą rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych kryzysów i diagnozowanie sytuacji kryzysowych, tworzenie i wdrażanie procedur zachowań w kryzysie.  

Warsztat ten oparty jest na 20 latach doświadczeń jego autora Tomasza Byzia z prowadzenia kilku firm, pełnienia stanowisk kierowniczych w dużych organizacjach oraz budowy wydajnych zespołów przy realizacji trudnych i złożonych przedsięwzięć. Z długoletniej praktyki przywódczej i...

Proces wdrożenia zmian w organizacji często wiąże się z oporem i wątpliwościami pracowników, wskutek czego sfrustrowana kadra managerska bardzo niechętnie prowadzi jakiekolwiek zarządzanie zmianą. Szkolenie w Growing Institute pomoże przezwyciężyć strach przed nieznanym, w końcu...

Wystąpienia publiczne to szkolenie dla wszystkich osób, które pragną zbudować profesjonalny wizerunek i zostać skutecznym i przekonującym mówcą. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych to niesamowicie ważna umiejętność, którą w dzisiejszym świecie doceni każdy pracodawca....

Niniejsze szkolenie pomaga poznać kluczowe zasady komunikacji, pokazuje techniki polepszające wymianę informacji i pozwala uniknąć podstawowych błędów komunikacyjnych w typowych sytuacjach zawodowych, a także w sytuacjach trudnych i konfliktowych.  

Szkolenie ma na celu rozwinięcie kreatywności oraz umiejętności twórczego myślenia uczestników szkolenia jako istotnych kompetencji w procesie tworzenia innowacji jak i prezentację sposobu wykorzystania przekazanej wiedzy w życiowych sytuacjach. Podstawą szkolenia będzie wiedza...

Jest to szkolenie z praktycznych technik radzenia sobie z presją, agresją i manipulacją na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas dyskusji lub negocjacji. Trudny, agresywny i manipulujący klient lub współpracownik to sytuacje od których praktycznie nie mamy ucieczki we...

Szkolenie koncentruje się na radykalnym podniesieniu efektywności osób odpowiedzialnych za sprzedaż i budowanie relacji biznesowych z klientami. Proponowane praktyczne narzędzi i metody pracy stosowane przez doświadczonych sprzedawców z udokumentowanymi sukcesami sprzedażowymi, zmienią...

Kompleksowe i kompletne szkolenie, które uczy profesjonalnej sprzedaży. Odkryjesz sposoby na zorganizaowanie procesu, codzienną rutyną sprzedawcy, najlepsze przekonywanie klientów do decyzji zakupowych i wiele innych.