Doradztwo

WDROŻENIA

Doświadczenie biznesowe pokazuje, że zarówno duże, jak i średnie oraz małe firmy, szukając możliwości poprawy rezultatów, najczęściej realizują strategię rozwiązywania „punktowych” problemów w organizacji, tzw. „gaszenie pożarów”. Problem wydaje się rozwiązany, ale jego przyczyna pozostaje.

Sprawia to, że w najmniej odpowiednim momencie problem powraca, rozrasta się na inne obszary firmy i ostatecznie generuje dużo większe koszty (finansowe, organizacyjne lub czysto ludzkie) niż kosztowałoby usunięcie rzeczywistej przyczyny na samym początku.

Jakie są tego efekty dla całej firmy? Brak rezultatów/efektów działania, zniechęcenie oraz największy hamulec wszelkich zmian: przeświadczenie pracowników oraz kadry, że w tej organizacji „nic się nie da zrobić”.

Innym błędem, popełnianym przez organizacje jest brak kompleksowego podejścia. Firma wysyła swoich pracowników na kursy i szkolenia, które mają poprawić ich kompetencje, a w efekcie przynieść korzyści firmie (wyższa sprzedaż, lepsza obsługa klienta). Jednak nabyta wiedza czy umiejętności nie są wykorzystywane w praktyce. Dlaczego tak się dzieje?

Inwestycje w rozwój pracowników nie przynoszą oczekiwanych efektów, ponieważ ich nowe umiejętności nie mają gdzie się „zamanifestować” - system, procesy i kultura firmy wciąż pozostają takie same. Od pracowników oczekuje się działania po nowemu, ale w starym systemie. Wydane w ten sposób pieniądze nigdy się pracodawcy nie „zwrócą” – zawsze będą tylko kosztem, nigdy inwestycją.

Oferujemy kompleksowe podejście do rozwoju pracowników i zespołów oraz organizacji jako całości. Wdrożenie programu podniesienia efektywności biznesowej prowadzone zgodnie z metodą BlitzGrow pozwala:

 • trwale podnieść efektywność biznesu,
 • zbudować utalentowaną i kreatywną firmę, w której chcą pracować najlepsi,
 • zbudować postawę odpowiedzialności za biznes i jego rezultaty,
 • skutecznie motywować i rozwijać kompetencje pracowników, które dają rozwój,
 • umożliwić usunięcie barier organizacyjnych, blokujących inicjatywę i produktywność,
 • optymalnie osiągać cele biznesowe przy dostępnych zasobach.

Zasadą metody BlitzGrow jest równoległa praca z pracownikami, menedżerami i organizacją.

W ten sposób BlitzGrow skutecznie:

 • buduje w pracownikach postawę przedsiębiorczą, która pozwala kreatywnie radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i organizacyjnymi,
 • podnosi kompetencje przywódcze kadry menedżerskiej,
 • kreuje wysokowydajną kulturę organizacyjną, która sprzyja wyższej produktywności pracowników.

Podsumowując, wspólnie z Państwem:

 • stworzymy wyjątkowych pracowników - budząc ich zaangażowanie i odblokowując kompetencje wzrostowe i projektowe, które są kluczowe dla sukcesu,
 • stworzymy wyjątkową organizację – usuwając systemowe blokady ograniczające potencjał pracowników i podnosząc kadrę menedżerską na wyższy poziom przywództwa.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób metoda BlitzGrow może radykalnie poprawić efektywność Państwa firmy i pracowników - zapraszamy do kontaktu.

 

Zapytaj jak BlitzGrow może pomóc rozwinąć Twój biznes