Doradztwo

WYSTĄPIENIA MOTYWACYJNE

Sesje warsztatowe, coaching zespołowy, wykłady na konferencjach, Power Speeches, wystąpienia na zjazdach integracyjnych to przykłady wyjątkowo skutecznych wystąpień motywacyjnych i inspiracyjnych, przygotowywanych przez Growing Institute zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Każde z wystąpień jest poparte bogatym, ponad 25-letnim doświadczeniem prowadzenia biznesu, projektów o wielomilionowej skali, transformacji firm i zespołów, zarządzania ludźmi oraz latami zgłębiania praktyki zarządzania i rozwoju osobistego. 

Nasi mówcy, odwołując się do swoich unikatowych doświadczeń, dają impuls do zmiany postaw (współodpowiedzialność, odporność na porażki i gotowość przekuwania ich w sukces, otwartość na zmianę, etc.), inspirują i mobilizują drzemiący w każdym potencjał motywacji, zaangażowania i pewności własnej skuteczności.

Swoją wiedzę i osobiste doświadczenia nasi mówcy przekazują w sposób nieszablonowy i zapadający w pamięć. Ich opowieści są inspirujące, wzbudzają ciekawość i potrzebę działania. Pozwalają słuchaczom:

 • zwiększyć motywację do działania w przestrzeni zawodowej i osobistej,
 • stworzyć własną, unikatową misję życiową,
 • zidentyfikować obszary wymagające zmiany,
 • postawić ambitne cele,
 • zmienić przekonania na temat naszych możliwości,
 • zacząć działać natychmiast.

Jeżeli widzisz u siebie lub Twoich pracowników potrzebę:

 • uwolnienia się od negatywnych uwarunkowań,
 • usunięcia przeszkód na drodze do swoich celów,
 • zbudowania pewności siebie i świadomość potencjału,
 • zbudowania wizji swojego życia i sukcesu,
 • natychmiastowej poprawy rezultatów,

skorzystaj z możliwości spotkania naszych konsultantów i mówców. Sesje motywacyjne Growing Institute to pewna droga do odnalezienia najbardziej ukrytych źródeł wewnętrznej motywacji.

 

Zapytaj w czym możemy Ci pomóc