Dowiedz się więcej o Growingu

METODA BLITZGROW - POLSKA, INNOWACYJNA I SPRAWDZONA W PRAKTYCE

BlitzGrow to polska, ustrukturyzowana i innowacyjna metoda podnoszenia efektywności i produktywności organizacji, oparta na praktycznych doświadczeniach pochodzących z projektów zmian organizacyjnych, podnoszenia wydajności oraz zaadaptowanych do polskich warunków amerykańskich metod rozwoju osobistego, transformacyjnego przywództwa oraz coachingu dyrektywnego. 

W dzisiejszym świecie nie lada wyzwaniem dla firm jest rozsądne balansowanie między dwoma kluczowymi, choć w pewien sposób konkurencyjnymi paradygmatami biznesu:

 • utrzymaniem biznesu przez nieustanną troskę o bieżące działania biznesowe, zyskowność, rentowność, jakość i relacje z klientami, produktywność, zaufanie rynku do marki, itp.
 • transformacją biznesu tak, aby budować przewagi konkurencyjne, pozwalające na przetrwanie biznesu w przyszłości, czyli sprawnym wprowadzaniem zmian organizacyjnych.

Dlatego adresując oba wyzwanie, metoda BlitzGrow proponuje uporządkowany zbioru zasad, procesów, ról i narzędzi, dając użytkownikom gotowe do wykorzystania, sprawdzone i bezpieczne narzędzie transformacji organizacji gwarantujące wysoką stopę zwrotu z zaangażowanej energii zespołów ludzkich.

Jak to działa?

Metodę można opisać jako:

 • kompleksową transformację procesów poznawczych pracowników – pod procesy ustawicznego uczenia się i adaptacji do zmian, czyli znaczne zwiększenie efektywności uczenia się pracowników oraz wydajności i kreatywności pracy,
 • metodę skutecznego osiągania celów – istotną w pracy rozliczanej wg wyników,
 • skuteczną metodę stymulowania kreatywności i praktycznego wdrażania innowacji,
 • sposób na radykalną poprawę przywództwa i umiejętności pracy zespołowej dla zwiększenia efektywności organizacji,
 • zwiększenie efektywności ekonomicznej działań – wysoki zwrot z inwestycji w program rozwoju pracowników przyczynia się do poprawy wyników finansowych firmy,
 • metodę tworzenia wysokowydajnej kultury pracy przyczyniającej się w efekcie do transformacji organizacji, której skutkiem jest podniesienie efektywności i innowacyjności pracy.

Kto najwięcej skorzysta z BlitzGrow?

Metodę przygotowano dla:

 • doświadczonych konsultantów i coachów, którzy poszukują systematycznej i przewidywalnej metody budowania poczucia bezpieczeństwa zawodowego przez podnoszenie wydajności i efektywności pracy,
 • przedstawicieli działów HR, którzy poszukują sprawdzonej i skutecznej metody rozwoju pracowników i wdrażania zmian organizacyjnych,
 • menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy potrzebują podnieść swoje umiejętności przywódcze i budować wysokowydajne zespoły specjalistów i handlowców,
 • kadry zarządzającej szukającej bezpiecznej metody wdrożenia programów podniesienia efektywności w organizacji,
 • przedstawicieli rynku pracy i organizacji socjalnych, którzy poznają alternatywne i skuteczne metody podnoszenia kompetencji i wzmocnienia rynku pracy,
 • wszystkich zainteresowanych budowaniem wysokowydajnych organizacji.

Czy to się opłaca?

W odróżnieniu od typowych programów rozwojowych, metoda BlitzGrow działa zarówno na indywidualnych zasobach pracowników, podnosząc ich efektywność we wszystkich sferach życia (nie tylko zawodowej), jak i na poziomie całej organizacji - transformując jej procesy, struktury i systemy poprzez transformację kultury i przywództwa.

Metoda gwarantuje wysoką skuteczność, z uwagi na jednoczesne zaadresowanie następujących czynników sukcesu:

 • rozwijanie kompetencji wzrostowych, jako stabilnej bazy budującej postawę przedsiębiorczą i kreatywną – w efektywnym działaniu zawodowym i dalszym rozwoju,
 • kompleksowość rozwoju: oddziaływanie na funkcje poznawcze i analityczne, kreatywność, rozwijanie pamięci i zastosowanie najlepszych praktyk nauczania osób dorosłych,
 • kompleksowość transformacji, w zakresie indywidualnym jak i organizacyjnym, przez co transformacja pracowników i organizacji wzajemnie się wspierają usuwając bariery rozwoju ograniczenia systemowe,
 • koncentrację na zmianie postaw, usunięciu nieefektywnych działań i nawyków i zastąpienie ich nowymi, wspierającymi osiąganie celów,
 • trwałość rezultatu – okres wdrożenia (3 – 12 miesięcy) zapewnia czas dla utrwalenia praktycznych umiejętności oraz trwałą zmianę postaw,
 • pracę w parach i zespołach (mastermind groups), pozwalającą na natychmiastowe zastosowanie poznanej wiedzy i umiejętności.

 

7 kroków do sukcesu

 

1Badanie potrzeb rozwojowych

Posiadamy efektywne i elastyczne narzędzia, które pozwalają w systematyczny sposób zebrać informacje, jakie inicjatywy w firmie są kluczowe, co jest w firmie rzeczywiście potrzebne, jakie ma problemy, gdzie są priorytety związanie z ich rozwiązywaniem, które z nich są najbardziej istotne i wymagają rozwiązania jako pierwsze.

2Sformułowanie biznesowej misji programu rozwojowego

Właściwie sformułowana misja nadaje tej energii ludzkiej odpowiedni kierunek. Sformułowanie misji mówi nam, jaki problem konkretnie chcemy rozwiązać, w jaki sposób chcemy to zrobić i jakie będą z tego korzyści dla organizacji i dla uczestników programu rozwojowego, czyli pracowników i menedżerów.

3Strategia komunikacji

WKorzystamy z odpowiednio zaprojektowanych i gotowych do użycia prezentacji i materiałów informacyjnych, które tłumaczą dlaczego warto jest przeprowadzić zmiany i w jaki sposób to zrobimy. Każdy z uczestników znajdzie w programie rozwojowym korzyści dla siebie. Omawiamy to na spotkaniu inicjującym projekt.

4Diagnoza organizacji

Nasz elektroniczny portal ankietowy pozwala na zobiektywizowaną diagnozę wybranego obszaru organizacji i panujących w niej stosunków i paradygmatów działania. Umożliwia natychmiastowe zdiagnozowanie barier komunikacyjnych i kluczowych problemów na poziomie efektywności zarządzania i skuteczności kreowania i osiągania celów.

5Portfel inicjatyw rozwojowych

Diagnoza wskazuje 20-40 inicjatyw rozwojowych: szkoleń, coachingu, konsultingu lub transformacyjnych: zmian organizacyjnych, systemów motywacyjnych, ocen pracowniczych, itp. Nasz model scoringowy oceny inicjatyw jest tak opracowany, aby promować inicjatywy szybko przynoszące efekty, dające wysoką wartość biznesową.

6Program działań rozwojowych i transformacyjnych

Rozpoczynamy systematyczną realizację zamierzeń rozwojowych i transformacyjnych, które zostały zaplanowane i spriorytetyzowane w kroku poprzednim. Korzystamy przy tym z narzędzi zarządzania programem, szerokiej gamy szkoleń, konsultingu, growingu, coachingu oraz wsparcia doradczego we wdrażaniu wybranych zmian organizacyjnych.

7Podsumowanie rezultatów i celebracja sukcesu

Metoda jest integralnie wyposażona w narzędzia pomiaru korzyści w kilku wymiarach: biznesowym, organizacyjnym, kompetencyjnym i komunikacyjnym. Dzięki portalowi ankietowemu organizacja ma natychmiastową informację zwrotną, czy program rozwojowy przyniósł korzyści. Potrafi także zmierzyć poziom tych korzyści.