Dowiedz się więcej o Growingu

GROWING PROJECTS - WDRAŻANIE ZMIAN

Firmy szukające możliwości skutecznego wdrożenia programów zmian organizacyjnych lub rozwojowych stoją przed szczególnym wyzwaniem. Aby osiągnąć swój cel, powinny:

  • obudzić pokłady kreatywności i zaangażowania pracowników
  • zbudować trwałe kompetencje i efektywny proces organizacyjny
  • wdrożyć powyższy proces do stałej praktyki organizacji

Działania te są szczególnie trudne dlatego, że są niemałym wyzwaniem dla firmy i jej pracowników oraz muszą być przeprowadzone jednocześnie.

Do wdrożenia programu podniesienia efektywności biznesu i rozwoju kompetencji i motywacji pracowników rekomendujemy innowacyjną i sprawdzoną metodę, która dostarcza przemyślany proces spójnych działań, które gwarantują trwały sukces.

W ramach współpracy, zgodnie z poszczególnymi krokami Growing Method™:

1Pomożemy zdefiniować na poziomie operacyjnym Państwa potrzeby w zakresie efektywności organizacyjnej, przywództwa, kompetencji i zaangażowania pracowników oraz postawimy jasny i mierzalny cel biznesowy dla całego programu rozwojowego.

2Przeprowadzimy diagnozę poziomu kompetencji wzrostowych pracowników, praktyk i funkcji przywódczych i komunikacji wewnątrz organizacji. Dzięki Growing Method™ możemy ten proces przeprowadzić w ciągu 1 tygodnia – nawet dla całej organizacji. Wykorzystamy tutaj także w 100% diagnozę potrzeb rozwojowych przygotowaną już w Państwa firmie.

3Pomożemy w analizie wyników diagnozy i stworzymy listę inicjatyw i narzędzi rozwojowych, które najlepiej przyczynią się do osiągnięcia wytyczonych celów biznesowych – podniesienia poziomu efektywności i skuteczności biznesowej.

4Przeprowadzimy program rozwojowy, obejmujący różnorodne sposoby oddziaływania 3 elementy organizacji: szkolenia dla pracowników, strategię komunikacyjną, pracę z kadrą menedżerską, on-job coaching, follow-ups, konsulting, narzędzia IT, itp.

5
Ocenimy przebieg programu rozwojowego i obiektywnie zmierzymy osiągnięte rezultaty.

6
Wspólnie będziemy świętować sukces.