Dowiedz się więcej o Growingu

GROWING - ROZWÓJ OSOBISTY

Growing™ to innowacyjne podejście do budowania wartości organizacji poprzez celowe inwestycje w kapitał ludzki.

Wzrost wartości firmy jest pochodną kapitału intelektualnego, budowanego przez aktywnie rozwijających się pracowników. Growing™ w sposób naturalny i skuteczny buduje w pracowniku postawę świadomie przedsiębiorczą – trwałą zdolność do efektywnego uczenia się i funkcjonowania w warunkach zmiany.

W odniesieniu do organizacji - Growing™ urzeczywistnia sprawdzone najlepsze praktyki transformacji organizacji, kładąc nacisk na zmianę osobistą i organizacyjną.

W odróżnieniu od typowych programów szkoleniowych/rozwojowych, mających na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, Growing™ działa na indywidualnych zasobach pracowników, podnosząc ich efektywność we wszystkich sferach życia oraz na poziomie całej organizacji - adresując kwestie przywództwa i efektywnego systemu pracy.

Posiadanie cech przedsiębiorczych jest warunkiem podejmowania działań przedsiębiorczych. Innowacyjność Growingu™ oparta jest na założeniu, że kapitał wiedzy należy budować na trwałych podstawach, które pozwolą na jego optymalne wykorzystanie i pomnażanie w życiu zawodowym. Podstawy te to kompetencje wzrostowe.

W odróżnieniu od tzw. kompetencji kluczowych, kompetencje wzrostowe są wewnętrznymi, indywidualnymi zasobami człowieka, niezbędnymi do efektywnego funkcjonowania w systemie społecznym, a w organizacji w szczególności.

Indywidualne kompetencje wzrostowe to:

  • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
  • POCZUCIE WARTOŚCI FINANSOWEJ
  • ORIENTACJA NA REZULTATY
  • WSPÓŁPRACA
  • MYŚLENIE KRYTYCZNE
  • POSTAWA WOBEC ZMIAN
  • INNOWACYJNOŚĆ

Na poziomie organizacji Growing™ działa w obszarach, które zapewnią wzrost efektywności firmy, budując organizacyjne kompetencje wzrostowe, czyli:

  • EMPOWERMENT
  • EMPLOYER BRANDING
  • ELASTYCZNY SYSTEM PRACY

Growing™ został stworzony przez Growing Institute.