Szkolenie dla liderów

Skuteczny Lider Projektu

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie roli przywódczej w projekcie, a w szczególności budowania i zarządzania zespołami, czego rezultatem będzie zwiększenie efektywności zespołów projektowych, którymi kierują.

 

Zapytaj o szkolenie