Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysem i rozwiązywanie konfliktów

Warsztat daje przygotowanie do zarządzania sytuacją kryzysową. Podczas warsztatu uczestnicy doskonalą rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych kryzysów i diagnozowanie sytuacji kryzysowych, tworzenie i wdrażanie procedur zachowań w kryzysie.

 

Zapytaj o szkolenie