Szkolenie z umiejętności pracy w stresie

Presja, agresja, manipulacja. Jak rozpoznać, jak się bronić

Jest to szkolenie z praktycznych technik radzenia sobie z presją, agresją i manipulacją na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas dyskusji lub negocjacji. Trudny, agresywny i manipulujący klient lub współpracownik to sytuacje od których praktycznie nie mamy ucieczki we współczesnym świecie. Jedynie ich kontrola daje realną szansę na uniknięcie ich fatalnych skutków jakimi są stres, wypalenie zawodowe, spadek motywacji i zaangażowania pracowników.

 

Zapytaj o szkolenie